Regulamin

Regulamin Serwisu szamac.pl

Definicje

 • Administrator - Administratorem serwisu jest jego właściciel
 • „Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
 • „Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem szamac.pl.
 • “Aplikacja mobilna” - oficjalna aplikacja szamac.pl dostępna do pobrania na Google Play

Postanowienia ogólne

 • Wszystkie informacje na stronie w tym menu restauracji ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego
 • Rejestracja i prowadzenie konta na stronie jest darmowe.
 • Użytkownik publikuje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorzy szamac.pl nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Stronie.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie komentarzy sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie komentarzy o treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.
 • Moderatorzy strony mają prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania.

Wymagania techniczne

Do korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

 • dostępu do Internetu,
 • indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • dowolna aktualna przeglądarka internetowa (IE 10 i nowsze, Firefox, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player

Zasady świadczenia usług, odstąpienie od usługi, odpowiedzialność

 • Użytkownik może zarejestrować jedno konto w Serwisie. W przypadku stwierdzenia rejestracji wielu kont przez jednego Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania kilku albo wszystkich kont lub skasowania danych pozostawionych przez Użytkownika oraz informacji zgromadzonych w ramach korzystania z usług Serwisu.
 • Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie poprzez stronę i aplikację mobilną. Zabronione jest automatyczne logowanie i kopiowanie danych poprzez zewnętrzne skrypty bez pisemnej zgody Administratora.
 • Administrator nie odpowiada za utratę danych Użytkownika spowodowaną celowym działaniem osób trzecich oraz tzw. siły wyższej, czyli awarii sprzętu komputerowego, przerw w dostawie prądu i sieci internet.
 • Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Serwisu. W razie ich wystąpienia Administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie.