Restauracja w pandemii – obostrzenia dotyczące gastronomii

Liczba osób zakażonych koronawirusem stale rośnie. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii, rząd wdrożył specjalne obostrzenia, które dotyczą również branży gastronomicznej. Jakich wytycznych muszą przestrzegać właściciele lokali, by zabezpieczyć siebie i swoich gości przed ryzykiem infekcji?

Branża gastronomiczna jest jedną z tych, które koronawirus SARS-CoV-2 dotknął w największym stopniu. Restrykcje znacznie obniżyły liczbę gości, co przełożyło się na pogorszenie sytuacji wielu biznesów.

Strefa czerwona w całym kraju – zakaz działalności stacjonarnej restauracji

Strategia walki z koronawirusem zakłada stosowanie restrykcji w zależności od liczby przypadków w powiatach. Wydzielono trzy strefy – zieloną, żółtą oraz czerwoną.

Do soboty 24 października 2020 roku Polska podzielona była na powiaty w strefie żółtej oraz czerwonej. Od 24 października 2020 roku strefa czerwona obejmuje cały kraj.

W strefie czerwonej obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji i innych lokali gastronomicznych poza określonymi w przepisach wyjątkami. Lokale mogą realizować jedynie usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu żywności na wynos lub w dowozie.

Stołówki szkolne

Zakaz działalności stacjonarnej lokali gastronomicznych dotyczy również stołówek szkolnych. Stołówki mogą wydawać posiłki tylko dla klas 1-3 szkół podstawowych oraz kadry szkolnej przy zachowaniu wszystkich zasad reżimu sanitarnego.

Restauracje hotelowe

Przepisy dopuszczają działalność restauracji w hotelach, jednak mogą one obsługiwać wyłącznie gości hotelowych, którzy nocują co najmniej przez jedną dobę hotelową. Restauracja może podawać posiłki tylko do stolika i przy zachowaniu wszystkich zasad reżimu sanitarnego.

Organizacja przyjęć okolicznościowych zawieszona

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji imprez okolicznościowych, między innymi przyjęć weselnych, komunii, konsolacji.

Koronawirus – zasady bezpieczeństwa w lokalach gastronomicznych

Aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia się koronawirusa pomiędzy obsługą oraz gośćmi lokali, konieczne jest przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego i pozostałych zasad bezpieczeństwa.

Szczegółowe wytyczne dla lokali gastronomicznych:

 • Goście powinni dezynfekować ręce przy wejściu do lokalu.
 • Obsługa lokalu powinna mieć założone maseczki i rękawiczki lub dezynfekować dłonie po obsłudze każdego gościa.
 • Restauracja lub inny lokal powinny przygotować plan sali, ustalić maksymalną liczbę gości i umieścić tę informację przy wejściu.
 • W lokalu nie powinna przebywać więcej niż 1 osoba na 4 mkw.
 • Pomiędzy osobami w kolejce należy zachować 2 m odległości – należy zastosować widoczne znaki lub naklejki ułatwiające utrzymanie odległości.
 • Odległość pomiędzy blatami stolików powinna wynosić co najmniej 2 m, licząc od ich brzegów, natomiast 1 m wtedy, gdy stoliki są oddzielone przegrodami o wysokości co najmniej 1 m powyżej blatu stolika.
 • Stoliki wyłączone z użytkowania powinny być odpowiednio oznaczone.
 • Przy jednym stoliku powinny siedzieć rodziny lub osoby, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Pozostałe osoby powinny siedzieć pojedynczo lub przy zachowaniu odległości 1,5 m – nie dotyczy zamontowania przegrody między osobami.
 • Goście czekający na zewnątrz w bezpiecznej strefie i przy zachowaniu odległości powinni być doprowadzani do stolików.
 • Stoliki powinny być dezynfekowane po każdym gościu – po procedurze stolik powinien zostać oznaczony etykietą „zdezynfekowano”.
 • Wspólne powierzchnie, gdzie stykają się klienci, poza podłogami, należy dezynfekować co kwadrans.
 • Dodatki jak cukiernice, pojemniki na sól, pieprz, serwetniki powinny być usunięte z sali i wydawane do zamówienia przez obsługę.
 • Zaleca się stałe wietrzenie pomieszczeń restauracyjnych.
 • Przestrzenie samoobsługowe jak bufety, bary, stoły powinny być dostępne tylko po wyznaczeniu pracownika do ich obsługi.
 • Przy usługach na miejscu zamówienia powinny być przynoszone na tacach, a tace myte i dezynfekowane po każdym użyciu – nie dotyczy przypadków, gdy lokal nie ma stolików.
 • Dania na wynos powinny być wydawane na ladzie, w torbach, bezkontaktowo.
 • Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom odpowiednich środków higienicznych i dezynfekcyjnych – niezależnie od tego, na jakiej umowie pracują.
 • Zaleca się zachować odległość 1,5 m między stanowiskami pracy.
 • Należy ustalić jak najmniej liczne zmiany, by ograniczyć interakcję personelu, umożliwić komunikację na odległość (telefony, radia), a także zmniejszyć liczbę pracowników jednocześnie przebywających we wspólnych obszarach.

Bieżące informacje dotyczące zagrożenia epidemicznego i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia można uzyskać na stronach internetowych www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl.


Szukasz innowacyjnych rozwiązań dla swojej restauracji?

Dobrze trafiłeś

Sprawdź co możemy tobie zaoferować